Vodovod, kanalizace a ČOV

Středisko zajišťuje provoz vodovodní a kanalizační síťě pro město Zlaté Hory a provoz samostatného vodovodu a kanalizace v místní části Rejvíz Údržba vodáren a rezervoru, úpraven vody.

Vedoucí střediska: Vladimír Pechoušek
tel.: 737 241 060, e-mail: stavebni@smzh.cz

Technik: Josef Měsíček
tel.: 737 241 010