Pohřebnictví

Středisko zajišťuje správu hrobových míst na hřbitově ve Zlatých Horách a místní části Ondřejovice.

  • Zajišťuje kopání hrobů
  • Provoz smuteční síně ve Zlatých Horách
  • Prodej vápencového kameniva na hroby

Kontaktní osoba: Petra Pichová
tel.: 584 425 041, e-mail: ucetni@smzh.cz