Akciová společnost Služby města Zlatých Hor byla založena v roce 1994, kdy se stala provozovatelem technických služeb pro město Zlaté Hory a okolní přilehlé osady – Horní a Dolní Údolí, Rejvíz, Ondřejovice, Salisov a Rožmitál.

Každodenní náplní práce technických služeb města Zlatých Hor s důrazem na priority či potřeby města vyplývající z jeho života a ročního období je správa vlastního majetku a majetku města v rozsahu činností jako je zajišťování údržby místních komunikací a chodníků, zajišťování údržby veřejné zeleně, provozování vodovodu a kanalizací, centrální výtopny, pohřebnictví, zajišťování úklidu a nakládáním s pevnými odpady a s tím spojený provoz sběrného dvora ve Zlatých Horách. Mimo tyto činnosti se účastní i na přípravě a realizaci investičních akcí města a to převážně v oblasti místních komunikací, veřejné zeleně a bytového fondu.

Představenstvo

Jiří Kozel
předseda představenstva

tel: +420 725 131 365
tel: +420 584 453 054
jiri.kozel@zlatehory.cz

Jiří Tománek
místopředseda představenstva

tel: +420 602 763 556
jiri.tomanek@zlatehory.cz

Ing. Tomáš Hlaváček
člen představenstva

tel: +420 602 763 556
auto-hlavacek@seznam.cz

Miloslav Tomaštík
člen představenstva

Svatoslav Ščudla
člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Milan Rác
předseda dozorčí rady

tel: +420 725 132 711
tel: +420 584453055
milan.rac@zlatehory.cz

Ing. Jan Kotris
člen dozorčí rady

Petr Hefka
člen dozorčí rady