Bonetti s ramenovým nakladačem na svoz bioodpadu

V měsíci listopadu 2015 pořídila akciová společnost Služby města Zlatých Hor nové vozidlo Bonetti s ramenovým nakladačem na svoz bioodpadu včetně 10 ks kontejnerů o objemu 1,7 m3.

Vozidlo bylo pořízeno z operačního programu MŽP ČR, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Celkové výdaje projektu činily 2 064 100 Kč bez DPH, způsobilé veřejné výdaje projektu ( dotace 90 % ) činila 1 857 690 Kč, vlastní zdroje 206 410 Kč.