Svoz BIOODPADU v roce 2018

Svoz bioodpadu ve Zlatých Horách Služby města Zlatých Hor, a. s. zahájí dne 4. 4. 2018 sezonní svoz bioodpadu podle pravidelných svozových plánů.

Aktuální informace o změnách harmonogramu svozu bioodpadu budou zveřejněny v dostatečném časovém předstihu na úvodní stránce webu a.s. www.smzh.cz

Sběrná nádoba musí být v den vývozu přistavena nejpozději v 6:30 hodin ráno.

 

Co jsou to bioodpady? Biologicky rozložitelné odpady neboli bioodpady jsou organické odpady, které jsou významně zastoupeny ve směsném komunálním odpadu a tvoří až 40% jeho hmotnosti.  odpady z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajové sáčky  odpady ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé rostliny, listí, seno, sláma.

Mezi bioodpad nepatří plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad (chemikálie, léky, postřiky, barvy, baterky), směsný odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata.

JEDEME PRAVIDELNĚ 1 X TÝDNĚ KAŽDOU STŘEDU

Bioodpad se bude svážet na kompostárnu v Supíkovicích, kde se z něj vyrobí kvalitní hnojivo - kompost. Kompost je skvěle využitelný na každé zahradě a hodí se ke všem plodinám. Ocení jej ovocné stromy, trávník, okrasné keře a také květiny