Svoz BIOODPADu v roce 2017

Svoz BIOODPADu z domácností v roce 2017 bude svážen každou STŘEDU, Předpokládaný poslední svoz v letošním roce proběhne 29.listopadu 2017. 

 

Co jsou to bioodpady?

Biologicky rozložitelné odpady neboli bioodpady jsou organické odpady, které jsou významně zastoupeny ve směsném komunálním odpadu a tvoří až 40% jeho hmotnosti.

  • odpady z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajové sáčky
  • odpady ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé rostliny, listí, seno, sláma.

Mezi bioodpad nepatří plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad (chemikálie, léky, postřiky, barvy, baterky), směsný odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata.

Bioodpad se bude svážet na kompostárnu v Supíkovicích, kde se z něj vyrobí kvalitní hnojivo - kompost. Kompost je skvěle využitelný na každé zahradě a hodí se ke všem plodinám. Ocení jej ovocné stromy, trávník, okrasné keře a také květiny. 

Děkujeme, že třídíte bioodpad a tím umožňujete jeho další smysluplné využití.